Tìm hiểu nước Mỹ – What is the rule of law? | WILLINGO

Rate this post(Loạt bài về thi nhập tịch Hoa Kỳ)


Pháp trị là gì?

Câu hỏi phỏng vấn:

What is the rule of law?  (Pháp trị là gì?)

Đáp án:

Chọn 1 trong các câu trả lời bên dưới:

Everyone must follow the law.  (Mọi người đều phải tuân thủ pháp luật)

Leaders must obey the law.  (Người lãnh đạo phải tuân thủ pháp luật)

Government must obey the law.  (Chính phủ phải tuân thủ pháp luật)

No one is above the law.  (Không ai là cao hơn pháp luật)

Thông tin bổ sung:

John Adams was one of the Founding Fathers and the second president of the United States. He wrote that our country is a government of laws, and not of men. No person or group is above the law.

The rule of law means that everyone (citizens and leaders) must obey the laws.

In the United States, the US Constitution is the foundation for the rule of law. The United States is a constitutional democracy. In constitutional democracies, people are willing to obey the laws, because the laws are made by the people through their elected representatives.

If all people are governed by the same laws, the individual rights and liberties of each person are better protected.

The rule of law helps to make sure that government protects all people equally, and does not violate the rights of certain people.

John Adams là một trong những Nhà lập quốc và tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ. Ông viết rằng Hoa Kỳ là “một chính phủ pháp trị, chứ không phải là nhân trị.” Không ai hoặc nhóm nào cao hơn luật pháp.

Pháp trị nghĩa là tất cả mọi người (công dân và các nhà lãnh đạo) phải tuân thủ luật pháp.

Tại Hoa Kỳ, Hiến pháp Hoa Kỳ là nền tảng cho pháp trị. Hoa Kỳ là một “nền dân chủ lập hiến” (một nền dân chủ với một hiến pháp). Trong dân chủ lập hiến, mọi người sẵn sàng tuân thủ các luật lệ vì các luật lệ được nhân dân tạo ra thông qua các đại diện dân cử của họ.

Nếu tất cả mọi người được quản lý bởi các luật lệ giống nhau thì các quyền và tự do cá nhân của mỗi người sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Pháp trị giúp đảm bảo rằng chính phủ bảo vệ tất cả mọi người một cách bình đẳng và không vi phạm các quyền của những người nhất định.

100 civics questions quiz:

Hướng dẫn làm bài quiz:

Số câu hỏi: 10 câu bất kỳ trong tổng số 85 câu, sắp xếp không theo đúng trình tự câu hỏi trong Hướng dẫn của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

Bạn có thể trả lời từng câu hỏi theo trình tự cho sẵn của bài quiz, hoặc kích chọn câu hỏi bạn muốn trong danh sách câu hỏi.

Kích đường link “Xem giải thích chi tiết tại đây” trong phần đáp án để xem giải thích chi tiết về câu hỏi và câu trả lời.

Điểm đạt trên Willingo: trả lời đúng ít nhất 8/10 câu hỏi. Bạn phải trả lời hết 10 câu hỏi để hoàn thành bài Quiz.

Điểm đạt trong phỏng vấn thực tế khi thi nhập tịch: bạn sẽ chỉ phải trả lời 10 câu bất kỳ, và chỉ cần trả lời đúng 6/10 câu hỏi bất kỳ đó là đạt.

Xem thêm hướng dẫn ở đây.

Bài liên quan:

Mối quan hệ giữa thổ dân Mỹ và người di cư từ châu Âu đến Mỹ là như thế nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Thủ phủ của tiểu bang của bạn là gì? Xem hướng dẫn trả lời trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Một trong các quyền chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tại Hoa Kỳ, ai là người có quyền phủ quyết một dự luật? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger