Giá trị hiện tại của tiền (Present Value – PV) là gì? Cách xác định

5/5 - (1 bình chọn)

Giá trị hiện tại (tiếng Anh: Present Value of Money, viết tắt PV) là giá trị hiện tại của một khoản tiền hoặc dòng tiền trong tương lai với tỉ lệ chiết khấu xác định.

Giá trị hiện tại của tiền (Present Value - PV) là gì? Cách xác định

Hình minh họa. Nguồn: johnson.cornell.edu

Định nghĩa

Giá trị hiện tại trong tiếng Anh là Present Value of Money, viết tắt là PV. Giá trị hiện tại của tiền là giá trị hiện tại của một khoản tiền hoặc dòng tiền trong tương lai với tỉ lệ chiết khấu xác định.

(Theo Investopedia, Present Value – PV)

Giá trị thời gian của một khoản tiền là giá trị của khoản tiền phát sinh trong tương lai được qui về thời điểm hiện tại (thời điểm gốc) theo một tỉ lệ chiết khấu nhất định.

Giá trị hiện tại của dòng tiền được xác định bằng tổng các giá trị hiện tại của tất cả các khoản tiền trong dòng tiền tệ đó.

Cách xác định giá trị hiện tại của một khoản tiền

Giá trị hiện tại của một khoản tiền phát sinh tại một thời điểm trong tương lại được xác định bằng công thức tổng quát:

Giá trị hiện tại của tiền (Present Value - PV) là gì? Cách xác định

Nhận xét: 

– Thời điểm phát sinh khoản tiền càng xa thời điểm hiện tại thì giá trị hiện tại của khoản tiền càng nhỏ.

– Tỉ lệ chiết khấu hay tỉ lệ hiện tại hóa càng lớn thì giá trị hiện tại của khoản tiền càng nhỏ

Cách xác định giá trị hiện tại của một dòng tiền

TH1: Giá trị hiện tại của dòng tiền cuối kì

a) Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kì không bằng nhau:

Giá trị hiện tại của tiền (Present Value - PV) là gì? Cách xác định

Trong đó:

PV: Giá trị hiện tại của dòng tiền cuối kì

CFt: Giá trị của khoản tiền phát sinh ở cuối kì thứ t

r: tỉ lệ chiết khấu

n: số kì chiết khấu

b) Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kì bằng nhau

Khi các khoản tiền phát sinh ở cuối các thời điểm bằng nhau CF= CF= … CF= A thì giá trị tương lai của dòng tiền đều cuối kì được xác định như sau:

Giá trị hiện tại của tiền (Present Value - PV) là gì? Cách xác định

Trong đó:

PV: Giá trị hiện tại của dòng tiền cuối kì

A: Giá trị khoản tiền đồng nhất phát sinh ở cuối các kì trong tương lai

r, n: như đã nêu trên

TH2: Giá trị hiện tại của dòng tiền đầu kì

a) Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở đầu mỗi kì không bằng nhau

Giá trị hiện tại của tiền (Present Value - PV) là gì? Cách xác định

Tróng đó:

PV’: Giá trị hiện tại của dòng tiền đầu kì

CFt: Giá trị của khoản tiền phát sinh ở thời điểm đầu kì thứ t trong tương lai.

r: tỉ lệ chiết khấu

n: Số kì

b) Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở đầu mỗi kì bằng nhau (CF= CF= … CF= A)

Giá trị hiện tại của tiền (Present Value - PV) là gì? Cách xác định

Trong đó:

PV’: Giá trị hiện tại của dòng tiền đầu kì

A: Giá trị khoản tiền đồng nhất phát sinh ở đầu các kì trong tương lai

TH3: Giá trị hiện tại của dòng tiền vô hạn

a) Dòng tiền đều vô hạn

Các dòng tiền phát sinh ở mỗi kì đều bằng nhau và kéo dài mãi mãi sẽ tạo ra dòng tiền đều vô hạn (CF= CF= … CF= A)

Giá trị hiện tại của tiền (Present Value - PV) là gì? Cách xác định

b) Dòng tiền tăng trưởng đều vô hạn

Các khoản tiền phát sinh trong chuỗi tiền tệ tăng trưởng với tốc độ không đổi và kéo dài mãi mãi sẽ tạo ra dòng tiền tăng trưởng đều vô hạn (tăng trưởng vĩnh viễn).

Giá trị hiện tại của dòng tiền tăng trưởng đều vĩnh viễn được xác định như sau:

Giá trị hiện tại của tiền (Present Value - PV) là gì? Cách xác định

Ý nghĩa

Việc xem xét giá trị hiện tại của tiền có ý nghĩa rất lớn trong kinh tế.

Trước hết, với phương pháp xác định giá trị hiện tại cho phép xem xét các vấn đề tài chính của doanh nghiệp dưới một góc độ mới có tính đến yếu tố thời gian về sự rủi ro để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn hơn.

Bên cạnh đó, sự am hiểu các vấn đề về giá trị hiện tại của tiền khi soạn thảo một quyết định là một yếu tố cần thiết để hiểu thấu đáo vấn đề đầu tư trong kinh doanh và vấn đề tài trợ vốn.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger