Tung độ đỉnh I của parabol (left( P right):y = 2{x^2} – 4x + 3) là

Rate this post

ON

YOMEDIA

Bạn Đang Xem: Tung độ đỉnh I của parabol (left( P right):y = 2{x^2} – 4x + 3) là

 • Câu hỏi:

  Tung độ đỉnh I của parabol (left( P right):y = 2{x^2} – 4x + 3) là

  • A. – 1
  • B. 1
  • C. 5
  • D. – 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 115268

Xem Thêm : Trung tâm Giải pháp Sản xuất Y tế và Hàng không Vũ trụ của New England

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Xem Thêm : Tibor Kadar gia nhập Fractory với tư cách Giám đốc tài chính

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Tung độ đỉnh I của parabol (left( P right):y = 2{x^2} – 4x + 3) là
 • Hàm số nào có giá trị nhỏ nhất tại (x = frac{3}{4})
 • Hàm số nào nghịch biến trong khoảng (left( { – infty ;0} right))?
 • Cho hàm số (y = {x^2} – 2x + 3), tìm mệnh đề đúng?
 • Parabol (y=ax^2+bx+c) đi qua A(8;0) và có đỉnh I(6;- 12) có phương trình là
 • Parabol (y = a{x^2} + bx + 2) đi qua hai điểm M(1;5) và N(- 2;8) có phương trình là
 • Parabol (y = a{x^2} + bx + c) đạt cực tiểu bằng 4 tại x = – 2 và đi qua A(0;6) có phương trình là:
 • Cho hàm số (y = fleft( x right) = left| { – 5x} right|). Khẳng định nào sau đây là sai?
 • Tìm tập xác định D của hàm số (y = frac{{3x – 1}}{{2x – 2}})
 • Cho hàm số (f(x)=4-3x). Khẳng định nào sau đây đúng? 
 • Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?(y=2x^2-3x^4+2)
 • Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số (y = 2left| {x – 1} right| + 3left| x right| – 2)?
 • Cho hàm số (y = frac{{x – 1}}{{2{x^2} – 3x + 1}}). Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số: 
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{{x – 1}}{{{x^2} – x + 3}}) là
 • Tập xác định của hàm số: (fleft( x right) = frac{{ – {x^2} + 2x}}{{{x^2} + 1}}) là tập hợp nào sau đây? 
 • Trong các hàm số sau, hàm số nào tăng trên khoảng (- 1;0)?
 • Cho hàm số (y = left{ begin{array}{l} frac{2}{{x – 1}},,,x in left( { – infty ;0} right)\ sqrt {x + 1} ,,,x in left[ {0;2} right]\ {x^2} – 1,,,x in left( {2;5} right] end{array} right.). Tính (f(4)), ta được kết quả
 • Cho đồ thị hàm số(y=x^3) (hình bên). Khẳng định nào sau đây sai? Hàm số y đồng biến:
 • Tập hợp nào sau đây là tập xác định của hàm số: (y = sqrt {left| {2x – 3} right|} )
 • Cho hàm số (y=3x^4-4x^2+3). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{{x + 2}}{{{x^2} + 1}})
 • Cho đồ thị hàm số (y=f(x)) như hình vẽ. Kết luận nào trong các kết luận sau đúng?
 • Cho hàm số (fleft( x right) = left{ begin{array}{l} frac{{2sqrt {x + 2} – 3}}{{x – 1}},,khi,x ge 2\ {x^2} + 1,,,,,,,,,,,,,,,khi,x
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{{x – 2}}{{2x + 5}}) là
 • Cho hàm số (y = {x^2} + sqrt {x – 3} ) điểm nào thuộc đồ thị của hàm số đã cho: 
 • Hàm số chẵn là hàm số:
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{2}{{sqrt {5 – x} }}) là 
 • Cho hàm số (y = fleft( x right) = frac{{2x – 5}}{{{x^2} – 4x + 3}}). Kết quả nào sau đây đúng?
 • Cho hàm số (y=x^3+x), mệnh đề nào sau đây đúng
 • Cho hàm số (y = fleft( x right) = {x^3} – 6{x^2} + 11x – 6). Kết quả sai là:
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{1}{{sqrt {2 – 3x} }} + sqrt {2x – 1} ) là
 • Tập xác định của hàm số (y = sqrt {2x – 3}  + sqrt {4 – 3x} ) là
 •  Tập xác định của hàm số (y = sqrt[4]{{{x^2} – 3x – 4}}) là
 • Tập xác định của hàm số (y = left{ begin{array}{l} sqrt {3 – x} ,,,,,x in left( { – infty ;0} right)\ sqrt {frac{1}{x}} ,,,,,,,,,,,,x in left( {0; + infty } right) end{array} right.) là
 • Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số chẵn? 
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{{sqrt {5 – 2x} }}{{left( {x – 2} right)sqrt {x – 1} }}) là
 • Với giá trị nào của m thì hàm số (y = {x^2} + mx + {m^2}) là hàm chẵn?
 • Hàm số (y = frac{{x + 1}}{{x – 2m + 1}}) xác định trên [0;1) khi:
 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = x – 2sqrt {x + 2} ) là:
 • Tìm m để hàm số (y = frac{{xsqrt 2  + 1}}{{{x^2} + 2x – m + 1}}) có tập xác định là R.

Tung độ đỉnh I của parabol (left( P right):y = 2{x^2} - 4x + 3) là

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

YOMEDIA

Nguồn: https://www.batchuontyren.com
Danh mục: Kỹ Thuật

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger