Runtime Broker là một quy trình Windows trong Trình quản lý Tác vụ giúp quản lý quyền trên PC đối với các ứng dụng từ Windows Store. Quy trình này chỉ sử dụng vài megabyte bộ nhớ nhưng trong một số trường hợp, ứng dụng bị lỗi có thể khiến Runtime Broker sử dụng tối đa một gigabyte dung lượng RAM trở lên.

Nếu bạn sử dụng nhiều RAM và PC của bạn đang chạy chậm, ứng dụng có thể là nguyên nhân gây ra vấn đề này. Nhấn Ctrl+Shift+Esc để mở Trình quản lý Tác vụ, sau đó, trên tab Quy trình, hãy kiểm tra xem Runtime Broker đang sử dụng bao nhiêu bộ nhớ. Nếu Runtime Broker đang sử dụng hơn 15% bộ nhớ, bạn có thể gặp sự cố với ứng dụng trên PC của mình. Để ngăn Runtime Broker sử dụng nhiều bộ nhớ, hãy chọn Runtime Broker trong danh sách, chọn Kết thúc tác vụ để đóng Runtime Broker, sau đó khởi động lại máy tính của bạn.