[LỜI GIẢI] Đoạn Okazaki là: – Tự Học 365

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Nhận biết

Đoạn Okazaki là:


Bạn Đang Xem: [LỜI GIẢI] Đoạn Okazaki là: – Tự Học 365

Đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi ADN.

Xem Thêm : điều phối viên in English – Vietnamese-English Dictionary

Đoạn ADN được tổng hợp gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi.

Đoạn ADN được tổng hợp một cách gián đoạn theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi.

Xem Thêm : 0702 Là Mạng Gì – #070 Là Mạng Gì

Đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục trên đoạn ADN trong quá trình nhân đôi.

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúnghướng dẫn giải nhé.

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đoạn Okazaki là đoạn ADN được tổng hợp gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi, do enzim ADN polymeraza chỉ dịch chuyển theo chiều 3′-5′

Đáp án B

Xem Thêm : Tuyến yên – Wikipedia tiếng Việt

0932 087 886