Lệnh AutoCAD | Danh sách Full lệnh CAD cơ bản và nâng cao cần biết

5/5 - (1 bình chọn)

Phím tắt chuyển đổi tính năng chung

Ctrl + E Chuyển đổi hiển thị tọa độ
Ctrl + G Bật/tắt màn hình lưới
Ctrl + E  Chuyển đổi các hệ trục tọa độ trong isometric giống như F5
Ctrl + F Chuyển sang bắt điểm (snap)
Ctrl + H Chuyển đổi chế độ lựa chọn Group
Ctrl + Shift + H Bật/tắt ẩn pallet
Ctrl + I Chuyển đổi Coords
Ctrl + Shift + I Bật/tắt điểm hạn chế trên đối tượng

Phím tắt AutoCAD: Quản lý màn hình

Ctrl + 0 Làm sạch màn hình
Ctrl + 1 Thuộc tính đối tượng
Ctrl + 2 Bật/tắt cửa sổ Design Center
Ctrl + 3 Tool Palette
Ctrl + 4 Sheet Set Palette
Ctrl + 6 Quản lý DBConnect
Ctrl + 7 Markup Set Manager Palette
Ctrl + 8 Bật nhanh máy tính điện tử
Ctrl + 9 Bật/tắt cửa sổ Command

Phím tắt Quản lý bản vẽ

Ctrl + N Tạo bản vẽ mới
Ctrl + S Lưu bản vẽ
Ctrl + O Mở bản vẽ
Ctrl + P Hộp thoại Plot
Ctrl + Tab Chuyển đổi qua lại giữa các Tab
Ctrl + Shift + Tab Chuyển sang bản vẽ trước
Ctrl + Trang Up Chuyển sang tab trước trong bản vẽ hiện tại
Ctrl + Trang Xuống Chuyển sang tab tiếp theo trong bản vẽ hiện tại
Ctrl + Q Thoát
Ctrl + A Chọn tất cả các đối tượng

Phím tắt Chuyển đổi chế độ vẽ

F1 Hiển thị trợ giúp
F2 Bật/tắt cửa sổ lịch sử command
F3 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm snap
F4 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm 3D
F5 Chuyển đổi các góc tọa độ của isometric
F6 Bật/tắt Dynamic UCS (hệ trục tọa độ)
F7 Bật/tắt màn hình lưới
F8 Bật/Tắt chế độ Ortho (vẽ đường thẳng vuông góc)
F9 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm chính xác
F10 Bật/tắt chế độ polar
F11 Bật/tắt chế độ Object snap tracking
F12 Bật/tắt chế độ hiển thị thông số con trỏ chuột dynamic input

Quản lý quy trình làm việc – Workflow

Ctrl + C Sao chép đối tượng
Ctrl + X Cắt đối tượng
Ctrl + V Dán đối tượng
Ctrl + Shift + C Sao chép vào clipboard với điểm gốc
Ctrl + Shift + V Dán dữ liệu dưới dạng khối
Ctrl + Z Hoàn tác hành động cuối cùng
Ctrl + Y Làm lại hành động cuối cùng
Ctrl + [ Hủy lệnh hiện tại (hoặc ctrl + )
ESC Hủy lệnh hiện tại

Toàn bộ lệnh AutoCAD, bắt đầu với:

Nguồn: https://www.batchuontyren.com
Danh mục: Kỹ Thuật

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger