Hướng dẫn cách sửa lỗi xtrap cf? | Vatgia Hỏi & Đáp

Rate this post

Khởi động lại máy, tắt các ứng dụng không cần thiết và khởi động lại game

xem có còn gặp lỗi trên không?* *

2) Sử dụng các chương trình quét virus để loại bỏ các loại virus máy tính

nguy hiểm.* *

3) Gỡ bỏ game Đột Kích và xóa X-Trap registry bằng file đính kèm. Sau đó

tiến hành cài đặt lại để chơi game.* *

4) Nếu vẫn không có tác dụng nên format máy tính, cài lại Windows sau đó cài

lại game.* *2. Khắc phục lỗi 0967849934:0967849934 code field

* *

Lỗi này xảy ra sau khi máy tính không thể tải những file cần thiết của

chương trình X-Trap. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống mạng, đường truyền

và kết nối từ máy tính đến máy chủ X-Trap bị ngắt hoặc không ổn định.* *

Cách khắc phục lỗi:* *

1) Kiểm tra trong thư mục cài game có file XPva03.dll không?* *

2) Kiểm tra lại đường truyền internet.* *

3) Kiểm tra lại firewall và các chương trình anti-virus có chức năng tường

lửa xem có đang chặn file thực thi của game game hay các file liên quan của

Xtrap hay không.* *

4) Sau đó người dùng có thể copy những file cần thiết của X-Trap vào thư mục

Đột Kích trong máy để chạy game.* *

– Đầu tiên copy file XPva03.dll từ 1 máy tính khác chơi được game bình

thường vào thư mục Đột Kích sau đó chạy game để kiểm tra xem lỗi còn xảy ra

không.* *

– Nếu vẫn gặp lỗi hãy copy thư mục X-Trap từ máy khác vào thư mục Đột Kích

để chạy game bình thường.* <span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">Khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1i mu00e1y, tu1eaft cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng khu00f4ng cu1ea7n thiu1ebft vu00e0 khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1i game</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">xem cu00f3 cu00f2n gu1eb7p lu1ed7i tru00ean khu00f4ng?* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">2) Su1eed du1ee5ng cu00e1c chu01b0u01a1ng tru00ecnh quu00e9t virus u0111u1ec3 lou1ea1i bu1ecf cu00e1c lou1ea1i virus mu00e1y tu00ednh</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">nguy hiu1ec3m.* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">3) Gu1ee1 bu1ecf game u0110u1ed9t Ku00edch vu00e0 xu00f3a X-Trap registry bu1eb1ng file u0111u00ednh ku00e8m. Sau u0111u00f3</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">tiu1ebfn hu00e0nh cu00e0i u0111u1eb7t lu1ea1i u0111u1ec3 chu01a1i game.* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">4) Nu1ebfu vu1eabn khu00f4ng cu00f3 tu00e1c du1ee5ng nu00ean format mu00e1y tu00ednh, cu00e0i lu1ea1i Windows sau u0111u00f3 cu00e0i</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">lu1ea1i game.* *2. Khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i 0967849934:0967849934 code field</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">Lu1ed7i nu00e0y xu1ea3y ra sau khi mu00e1y tu00ednh khu00f4ng thu1ec3 tu1ea3i nhu1eefng file cu1ea7n thiu1ebft cu1ee7a</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">chu01b0u01a1ng tru00ecnh X-Trap. Nguyu00ean nhu00e2n chu1ee7 yu1ebfu lu00e0 do hu1ec7 thu1ed1ng mu1ea1ng, u0111u01b0u1eddng truyu1ec1n</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">vu00e0 ku1ebft nu1ed1i tu1eeb mu00e1y tu00ednh u0111u1ebfn mu00e1y chu1ee7 X-Trap bu1ecb ngu1eaft hou1eb7c khu00f4ng u1ed5n u0111u1ecbnh.* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">Cu00e1ch khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i:* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">1) Kiu1ec3m tra trong thu01b0 mu1ee5c cu00e0i game cu00f3 file XPva03.dll khu00f4ng?* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">2) Kiu1ec3m tra lu1ea1i u0111u01b0u1eddng truyu1ec1n internet.* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">3) Kiu1ec3m tra lu1ea1i firewall vu00e0 cu00e1c chu01b0u01a1ng tru00ecnh anti-virus cu00f3 chu1ee9c nu0103ng tu01b0u1eddng</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">lu1eeda xem cu00f3 u0111ang chu1eb7n file thu1ef1c thi cu1ee7a game game hay cu00e1c file liu00ean quan cu1ee7a</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">Xtrap hay khu00f4ng.* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">4) Sau u0111u00f3 ngu01b0u1eddi du00f9ng cu00f3 thu1ec3 copy nhu1eefng file cu1ea7n thiu1ebft cu1ee7a X-Trap vu00e0o thu01b0 mu1ee5c</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">u0110u1ed9t Ku00edch trong mu00e1y u0111u1ec3 chu1ea1y game.* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">- u0110u1ea7u tiu00ean copy file XPva03.dll tu1eeb 1 mu00e1y tu00ednh khu00e1c chu01a1i u0111u01b0u1ee3c game bu00ecnh</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">thu01b0u1eddng vu00e0o thu01b0 mu1ee5c u0110u1ed9t Ku00edch sau u0111u00f3 chu1ea1y game u0111u1ec3 kiu1ec3m tra xem lu1ed7i cu00f2n xu1ea3y ra</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">khu00f4ng.* *</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">- Nu1ebfu vu1eabn gu1eb7p lu1ed7i hu00e3y copy thu01b0 mu1ee5c X-Trap tu1eeb mu00e1y khu00e1c vu00e0o thu01b0 mu1ee5c u0110u1ed9t Ku00edch</span><br><span style="font-family: verdana;font-size: 13px;">u0111u1ec3 chu1ea1y game bu00ecnh thu01b0u1eddng.*</span></p>","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":520981,"user":{"id":1,"login_name":"tranthihoaithuong1804","name":"Tru1ea7n Thu1ecb Hou00e0i Thu01b0u01a1ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"manhongit.dhp@gmail.com","gender":2,"birthday":"0000-00-00","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Hướng dẫn cách sửa lỗi xtrap cf? | Vatgia Hỏi & Đáp

A giúp e sửa lỗi xtrap có code là 0967849934 cái ạ

Hướng dẫn cách sửa lỗi xtrap cf? | Vatgia Hỏi & Đáp

giúp e sửa lỗi xtrap có code là 0967849934 cái

Hướng dẫn cách sửa lỗi xtrap cf? | Vatgia Hỏi & Đáp

giup em sua loi xtrap

","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":520981,"user":{"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Hướng dẫn cách sửa lỗi xtrap cf? | Vatgia Hỏi & Đáp

a giup e sua loi xtra co code la 0967849934

Hướng dẫn cách sửa lỗi xtrap cf? | Vatgia Hỏi & Đáp

det me dap nha VTC cho tao det me VTC

<br>","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":520981,"user":{"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Hướng dẫn cách sửa lỗi xtrap cf? | Vatgia Hỏi & Đáp

lỗi xtrap cf 0967849934 ai giúp với

Hướng dẫn cách sửa lỗi xtrap cf? | Vatgia Hỏi & Đáp

mình cũng bị giống như bạn Vũ Hiếu

Hướng dẫn cách sửa lỗi xtrap cf? | Vatgia Hỏi & Đáp

minh cũng bị xtap code 0967849934

Ai giúp em sửa em cảm ơn ạ nAi giu00fap em su1eeda em cu1ea3m u01a1n u1ea1","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"4 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":520981,"user":{"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Hướng dẫn cách sửa lỗi xtrap cf? | Vatgia Hỏi & Đáp

có ai bít sửa lỗi xtrap code field 0967849934 ko

","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"4 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":520981,"user":{"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":{"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":""}},"reply_child":[]}”>

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger