“gtg ” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

5/5 - (1 bình chọn)

"gtg " có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ) Biểu tượng này là gì?

Biểu tượng cấp độ ngôn ngữ cho thấy mức độ thông thạo của người dùng đối với các ngôn ngữ họ quan tâm. Thiết lập cấp độ ngôn ngữ của bạn sẽ giúp người dùng khác cung cấp cho bạn câu trả lời không quá phức tạp hoặc quá đơn giản.

  • Gặp khó khăn để hiểu ngay cả câu trả lời ngắn bằng ngôn ngữ này.

  • Sơ trung cấp

    Có thể đặt các câu hỏi đơn giản và có thể hiểu các câu trả lời đơn giản.

  • Trung cấp

    Có thể hỏi các loại câu hỏi chung chung và có thể hiểu các câu trả lời dài hơn.

  • Cao cấp

    Có thể hiểu các câu trả lời dài, câu trả lời phức tạp.

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger