Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì ?

Rate this post

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8 Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Bản vẽ kỹ thuật…

Tổng kết và ôn tập Phần một – Câu 2 trang 52 SGK Công Nghệ 8 . Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì ?

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì ? 

Quảng cáo

Hướng dẫn trả lời 

Bản vẽ kỉ thuật là tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm

Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và kí hiệu theo qui ước thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ

-Bản vẽ kĩ thuật dùng để chế tạo ra sản phẩm đúng với thiết kế.

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger