Phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD – Lệnh Scale trong CAD ⋆ AutoCAD

Rate this post

Nếu bạn chưa biết dùng lệnh phóng to đối tượng trong CAD tức là bạn chưa biết đến khóa học autocad nâng cao. Ad sẽ hướng dân bạn một cách chi tiết nhé lệnh Scale trong CAD này nhé:

1. Cách gọi lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD – Lệnh Scale trong CAD

Muốn phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD – lệnh Scale trong CAD ta có các cách:

  • Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh Scale hoặc SC
  • Cách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn Scale

Ý nghĩa: Lệnh Scale dùng để phóng to, thu nhỏ đối tượng trong CAD trên bản vẽ theo một tỉ lệ nhất định.Phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD - Lệnh Scale trong CAD ⋆ AutoCAD Phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD - Lệnh Scale trong CAD ⋆ AutoCAD2. Sơ đồ cách thực hiện lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD – Lệnh Scale trong CADPhóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD - Lệnh Scale trong CAD ⋆ AutoCADPhóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD - Lệnh Scale trong CAD ⋆ AutoCAD

3. Các lựa chọn của lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD – Lệnh Scale trong CAD

Reference: Nếu tại dòng nhắc “Specify rotation angle or [Reference]:” ta nhập R – Enter thì sẽ xuất hiện các dòng nhắc sau.Phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD - Lệnh Scale trong CAD ⋆ AutoCADCommand: SCALE (SC) – Enter

Select objects: Kích chọn Polyline.

Select objects: – Enter

Specify base point: Kích chọn điểm P1 (Điểm gốc) (Hình 2 – b).

Specify scale factor or [Reference]: R – Enter

Specify reference length <1>: Kích chọn điểm P1 (Hình 2 – b).

Specify second point: Kích chọn điểm P2 (Hình 2 b).

Specify new length: Kích chọn điểm P3 (Hình 2 – b).Phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD - Lệnh Scale trong CAD ⋆ AutoCAD4. Ví dụ

Dùng lệnh Scale để phóng lớn đối tượng hình tròn (Hình 3 – a) lên 2 lần.

  • Command: SCALE (SC) – Enter
  • Select objects: Kích chọn đường tròn (Hình 3 – b).
  • Select objects: – Enter
  • Specify base point: Kích chọn điểm P1 (Hình 3 – b).
  • Specify scale factor or [Reference]: 2 – EnterPhóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD - Lệnh Scale trong CAD ⋆ AutoCAD

Trên đây là toàn bộ cách hướng dẫn sử dụng lệnh Scale trong CAD. Bạn có thể thoải mái phóng to, thu nhỏ các đối tượng trong CAD rồi nhé. AutoCAD 2020 là phiên bản AutoCAD mới nhất và có nhiều nâng cấp trong lệnh phóng to trong CAD này.

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger