Marginal Propensity To Consume (MPC) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Marginal Propensity To Consume (MPC) là gì?

Trong kinh tế, xu hướng biên để tiêu thụ (MPC) được định nghĩa là tỷ lệ của một tăng tổng lương mà một người tiêu dùng chi tiêu trên việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, như trái ngược với lưu nó. xu hướng biên để tiêu thụ là một thành phần của lý thuyết kinh tế vĩ mô của Keynes và được tính bằng sự thay đổi trong tiêu thụ chia cho sự thay đổi trong thu nhập. MPC được mô tả bởi một dòng tiêu thụ, mà là một dòng dốc được tạo ra bằng cách vẽ sự thay đổi trong tiêu thụ trên dọc “y” trục và sự thay đổi trong thu nhập trên ngang “x” trục.

 • Marginal Propensity To Consume (MPC) là Xu thế cận biên để tiêu thụ (MPC).
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế học Kinh tế vĩ mô.

Ý nghĩa – Giải thích

Marginal Propensity To Consume (MPC) nghĩa là Xu thế cận biên để tiêu thụ (MPC).

Dựa trên dữ liệu về thu nhập hộ gia đình và chi tiêu hộ gia đình, các nhà kinh tế có thể tính toán hộ gia đình MPC theo mức thu nhập. Tính toán này rất quan trọng vì MPC không phải là hằng số; nó thay đổi theo mức thu nhập. Thông thường, thu nhập càng cao, MPC càng thấp bởi vì thu nhập tăng càng nhiều mong muốn và nhu cầu của một người trở nên thỏa mãn; kết quả là, họ tiết kiệm nhiều hơn thay thế. Ở mức thu nhập thấp, MPC có xu hướng cao hơn nhiều vì hầu hết hoặc tất cả thu nhập của người dân phải được dành cho tiêu dùng sinh hoạt.

Definition: In economics, the marginal propensity to consume (MPC) is defined as the proportion of an aggregate raise in pay that a consumer spends on the consumption of goods and services, as opposed to saving it. Marginal propensity to consume is a component of Keynesian macroeconomic theory and is calculated as the change in consumption divided by the change in income. MPC is depicted by a consumption line, which is a sloped line created by plotting the change in consumption on the vertical “y” axis and the change in income on the horizontal “x” axis.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Marginal Propensity To Consume (MPC)

 • Average Propensity To Consume
 • Multiplier Definition
 • Multiplier Effect
 • Fiscal Multiplier
 • Keynesian Economics
 • Marginal Propensity to Save (MPS) Definition
 • Fiscal Multiplier Definition
 • Average Propensity to Consume
 • What Does “Investment Multiplier” Mean?
 • Average Propensity To Save Definition
 • Marginal Propensity to Invest (MPI) Definition
 • Xu thế cận biên để tiêu thụ (MPC) tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế học Kinh tế vĩ mô Marginal Propensity To Consume (MPC) là gì? (hay Xu thế cận biên để tiêu thụ (MPC) nghĩa là gì?) Định nghĩa Marginal Propensity To Consume (MPC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Marginal Propensity To Consume (MPC) / Xu thế cận biên để tiêu thụ (MPC). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger