Bài 13: Bản vẽ lắp

Rate this post

Tóm tắt lý thuyết

I. Nội dung của bản vẽ lắp

1. Công dụng:

 • Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng,kết cấu của một sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết. 

 • Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.

2. Nội dung

Bài 13: Bản vẽ lắp

 • Có 4 nội dung:

  • Hình biểu diễn: Gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí các chi tiết máy của bộ vòng đai.

  • Kích thước: Gồm kích thước chung của sản phẩm, kích thước lắp của các chi tiết.

  • Bảng kê: Gồm số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng,vật liệu…

  • Khung tên: Tên sản phẩm, tỷ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế…

II. Đọc bản vẽ lắp:

Bài 13: Bản vẽ lắp

 • Đọc bản vẽ lắp là thông qua các nội dung của bản vẽ lắp để biết được hình dạng. Kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.

 • Khi đọc thường theo trình tự nhất định.

  • Khung tên

  • Bảng kê

  • Hình biểu diễn

  • Kích thước

  • Phân tích chi tiết

  • Tổng hợp

 • Ví dụ: Đọc bản vẽ lắp “Bộ vòng đai”  

Bài 13: Bản vẽ lắp

 • Chú ý:

  • 1. Cho phép vẽ một phần hình cắt (hình cắt cục bộ) ở trên hình chiếu.

  • 2. Kích thước chung: kích thước chiều dài, chiều cao và chiều rộng của sản phẩm

  • 3. Kích thước lắp: kích thước chung của hai chi tiết ghép với nhau như đường kính của trục và lỗ, đường kính ren

  • 4. Vị trí của chi tiết: mỗi chi tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở trên bản vẽ.

  • 5. Trình tự tháo lắp: ghi số chi tiết theo trình tự tháo và lắp.

Bài 13: Bản vẽ lắp

Bài tập minh họa

Bài 1:

So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết .Bản vẽ lắp dùng để làm gì? 

Hướng dẫn giải

 • Bản vẽ lắp dùng để: Dùng để cho biết thành phần cấu tạo bên trong của vật mẫu.

 • Giống nhau

  • Đều là bản vẽ kĩ thuật

  • Đều có các hình biểu diễn các kích thước và khung tên

  • Đều có khung tên, kích thước, hình biểu diễn. 

 • Bản vẽ chi tiết có yêu cầu kĩ thuật, bản vẽ lắp có bảng kê.

Bài 2:

Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp? 

Hướng dẫn giải

 • Trình tự đọc bản vẽ lắp:

  • Khung tên

  • Bảng kê

  • Hình biểu diễn

  • Kích thước

  • Phân tích chi tiết

  • Tổng hợp

Lời kết

Như tên tiêu đề của bài Bản vẽ lắp, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau: 

 • Biết được nội dung và công dụng của bản vẽ lắp

 • Biết đọc được trình tự đọc một bản vẽ lắp đơn giản

 • Biết đọc được một số bản vẽ thông thường

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger